Menu
Your Cart
Important notice goes here. Learn more
MX2
MX2
MX2
اینورتر امرن مدل MX2
TC330
TC330
TC330
اینورتر تکنو مدل TC330
Q2A
Q2A
اینورتر امرن مدل Q2A
RX2
RX2
اینورتر اینوت مدل GD10
Q2V
Q2V
Q2V
اینورتر امرن مدل Q2V
برند: Techno
TC330N-03000T2 اینورتر Techno سری TC330N توان 30 کیلو وات 230 ولت سه فاز..
0تومان
قیمت بدون مالیات:0تومان
برند: LS
SV022IG5A-2 اینورتر LS سری IG5A توان 2.2 کیلو وات 230 ولت سه فاز..
5,380,000تومان
قیمت بدون مالیات:5,380,000تومان
برند: LS
SV015IC5-1F اینورتر LS سری IC5 توان 1.5 کیلو وات کیلو وات 230 ولت تک فاز..
3,532,000تومان
قیمت بدون مالیات:3,532,000تومان
برند: Invt
GD200A-200G/220P-4 اینورتر Invt سری GD200A توان 200 کیلو وات 400 ولت سه فاز..
106,400,000تومان
قیمت بدون مالیات:106,400,000تومان
برند: Yaskawa
CIMR-VC2A0010BAA اینورتر Yaskawa سری V1000 توان 1.5 کیلو وات 230 ولت سه فاز..
5,238,000تومان
قیمت بدون مالیات:5,238,000تومان
برند: Yaskawa
CIMR-JC4A0001BAA اینورتر Yaskawa سری J1000 توان 0.4 کیلو وات 400 ولت سه فاز..
4,320,000تومان
قیمت بدون مالیات:4,320,000تومان
برند: Yaskawa
CIMR-AC4A0038FAA اینورتر Yaskawa سری A1000 توان 15 کیلو وات کیلو وات 400 ولت سه فاز..
29,588,000تومان
قیمت بدون مالیات:29,588,000تومان
برند: Yaskawa
CIMR-AC4A0018FAA اینورتر Yaskawa سری A1000 توان 5.5 کیلو وات کیلو وات 400 ولت سه فاز..
18,148,000تومان
قیمت بدون مالیات:18,148,000تومان
برند: Techno
TC330N-63000T4 اینورتر Techno سری TC330N توان 630 کیلو وات 400 ولت سه فاز..
0تومان
قیمت بدون مالیات:0تومان
برند: Techno
TC330N-56000T4 اینورتر Techno سری TC330N توان 560 کیلو وات 400 ولت سه فاز..
0تومان
قیمت بدون مالیات:0تومان
برند: Techno
TC330N-50000T4 اینورتر Techno سری TC330N توان 500 کیلو وات 400 ولت سه فاز..
0تومان
قیمت بدون مالیات:0تومان
برند: Techno
TC330N-45000T4 اینورتر Techno سری TC330N توان 450 کیلو وات 400 ولت سه فاز..
0تومان
قیمت بدون مالیات:0تومان

پروژه های ما

برخی از پروژه های انجام شده